Biocidholdige sprayprodukter - modeller til risikovurdering

30-11-2018
Biocider

En ny rapport beskriver resultaterne af en undersøgelse, som sammenligner resultater fra faktiske målinger med modelberegninger, som kan anvendes ved godkendelse af biocider.

Ved risikovurderinger i forbindelse med godkendelse af biocider i sprayprodukter vurderes en række forskellige data, der er fremkommet enten fra eksperimentelle studier eller fra modelberegninger. Disse modeller er fælles for EU og forfines løbende efterhånden som, der fremkommer nye eksperimentelle resultater.

En del af den samlede vurdering af biocidholdige sprayprodukter inden en evt. godkendelse er beregninger af den egentlige menneskelige kontakt med biocidet i produktet. I den forbindelse indgår vurdering af optagelse gennem huden, der som hovedregel står for størstedelen af den kontakt mennesker udsættes for, og optagelse gennem indånding, der som regel er af mindre betydning.

Dette projekt undersøgte om modelberegningerne ved brug af EU-modellens standardværdier stemmer overens med aktuelle værdier, som blev målt ved kontrollerede forsøg i laboratoriet. Undersøgelsen blev foretaget med sprayprodukter med insekticider til brug i private hjem.

Resultaterne viste, at der var god overensstemmelse mellem modelberegningerne og de målte værdier i forhold til optagelse gennem hudkontakt med de sprayprodukter, der indgik i undersøgelsen. For ét af sprayprodukterne var det relevant også at vurdere kontakten gennem indånding. Her viste undersøgelsen, at der var betydelig uoverensstemmelse mellem modellernes beregninger og de faktisk målte værdier fra laboratorieforsøget.

Undersøgelsens resultater vil blive stillet til rådighed for den EU-samarbejdsgruppe, der fortsat forfiner modellen, så modellen fremover bedre kan tage højde for situationer, der ligner denne undersøgelses forsøgsopstilling.

Projektet er støttet af Miljøstyrelsens Bekæmpelsesmiddelforskningsprogram.

Læs hele rapporten her.