Anvendelse af vedvarende energi til ventilation under huse på forurenede grunde

26-11-2018
Jord

Ventilation under huse på forurenede grunde er en ofte anvendt metode til at forhindre indtrængning af flygtige stoffer fra jordforurening. Det er i en ny undersøgelse blevet undersøgt, hvor anvendelige forskellige vedvarende energikilder er til dette formål.

I rapporten er potentialet undersøgt for vind- og solenergi under danske forhold. Resultaterne af udførte forsøg præsenteres og der gives økonomioverslag for etablering og drift af de testede metoder.

Se rapporten "Anvendelse af vedvarende energi til ventilation under bygninger".