Alger farver havet grønt

08-11-2018
Natur NOVANA Vandmiljø

En kraftig, men ufarlig opblomstring af alger ved Fyn og Østjylland farver havet flere steder.

Foto: Miljøstyrelsen.

De seneste dage har Miljøstyrelsen fået flere henvendelser fra undrende borgere, der har iagttaget, at havet ved Fyn flere steder er farvet flaskegrønt.

Miljøstyrelsen har taget vandprøver og kan nu fastslå, at det er alger arten Lepidodinium chloroforum, der farver vandet.  Der er tale om en såkaldt furealge, der er ufarlig.

-Vi har set furealgen i stigende mængder på dybere vand de seneste uger, men nu har vinden ført algen ind til kysten, siger biolog Nikolaj Holmboe fra Miljøstyrelsen.

Blandt andet ved Bøjden ved Fåborg er der mange alger. Algen findes desuden i det sydfynske øhav og lang den østjyske kyst op til Aarhus Bugt.

Med tiden vil algerne synke til bunds, eller vind og strøm vil føre algerne ud på åbent hav igen.

Store algeopblomstringer kendt fra 90’erne

Algen er tidligere observeret i store efterårsopblomstringer i danske farvande blandt andet i 1990’erne. 

Nærbillede af de grønne alger, som er runde på dette foto taget gennem et mikroskop. Dem med ’horn’ er en anden form for furealger, som man tit ser om efteråret, Ceratium lineatum, som farver vandet brunligt. Foto: Per Andersen/NIRAS

Den grønne furealge er karakteristisk ved at den lugter lidt kålagtigt. Andre furealger er kendt for at kunne have en gift-effekt på fisk eller bunddyr, når de forekommer i store koncentrationer, men det gælder ikke Lepidodinium chloroforum.

Algeopblomstringer kan reduceres ved at mindske udledningen af kvælstof og fosfor fra land og by. Læs mere om  vandområdeplanerne