500.000 euro til internationalt samarbejde om reduktion af klimagasser fra husdyrproduktion – NY ANSØGNINGSFRIST

23-11-2018
GUDP

Parterne bag det fælles call "Novel technologies, solutions and systems to reduce greenhouse gas emissions in animal production systems" har besluttet at udskyde ansøgningsfristen. Den nye ansøgningsfrist er 31. januar 2019.

Baggrund (tidligere udsendt nyhed)

Vil du gerne samarbejde på internationalt plan inden for reduktion af klimagasser fra husdyrproduktion? Har du en idé, der både kan skabe gevinster på bundlinjen og for miljøet? Så er der netop offentliggjort et internationalt opslag, hvor du kan søge midler fra GUDP.

De tre eksisterende ERA-Net FACCE ERA-GAS, SusAn og ICT-AGRI 2 har netop åbnet for en ansøgningsrunde med titlen "Novel technologies, solutions and systems to reduce greenhouse gas emissions in animal production systems".

Der gælder særlige regler for danske partnere i projekterne. Det er for eksempel et krav, at projekternes resultater skal være anvendelige i erhvervet, at værdikæden skal gennemtænkes, og at der skal indsendes en forretningsplan sammen med ansøgningen.

Yderligere information: Elba Lorenzen, , tlf. 33 95 80 00 eller Karen Munch Mortensen, , tlf. 72 54 40 00