Vaske- og rengøringsmidler er undersøgt for indhold af konserveringsmidler

23-03-2018
Kemikalier Biocider

Nogle konserveringsmidler kan give allergi, og derfor har Miljøstyrelsen undersøgt en række vaske- og rengøringsmidler for indhold af konserveringsmidler

Hvilke konserveringsmidler bliver du som forbruger udsat for, når du bruger vaske- og rengøringsprodukter? Det har Miljøstyrelsen undersøgt i en ny kortlægning. 429 forskellige vaske- og rengøringsmidler med i alt 17 forskellige konserveringsmidler er blevet undersøgt. Mange af produkterne viste sig ikke at indeholde konserveringsmidler.

Konserveringsmidler i vaske- og rengøringsmidler, skal angives på etiketten. Men af de 429 produkter havde kun cirka halvdelen (210 produkter) deklareret et indhold af konserveringsmidler på etiketten, mens næsten lige så mange (207 produkter) ikke havde angivet konserveringsmidler på indholdsdeklarationen.

Disse stoffer blev fundet

De hyppigst forekommende konserveringsmidler var benzisothiazolinon (BIT), der blev fundet i 89 af de i alt 429 produkter, og det beslægtede stof methylisothiazolinon (MIT, også kaldet MI), der blev fundet i 80 produkter. Der blev i alt fundet stoffer inden for gruppen "isothiazolinoner" (fire forskellige stoffer) i 106 produkter, og særligt i produkter til opvask og tøjvask. Stoffet MIT er et stærkt allergifremkaldende konserveringsmiddel, og der er tegn på, at man også kan få allergi af kontakt med andre isothiazolinoner, hvis man er blevet allergisk overfor MIT. Det mest anvendte konserveringsmiddel i danskproducerede vaske- og rengøringsmidler er stoffet phenoxyethanol, som sjældent vil medføre allergi.

Rapportens resultater vil blive inddraget i forbindelse med de kommende godkendelser af biocider, da konserveringsmidler fremover vil skulle godkendes af Miljøstyrelsen.