Tegn blot på fortovet!

15-03-2018
Kemikalier

Miljøstyrelsen har testet 14 forskellige slags fortovskridt for stoffet anilin, som klassificeres som mistænkt for at være kræftfremkaldende. Stoffet blev kun fundet i meget lave koncentrationer.

Det er ikke hver dag, at man får at vide, at man godt må tegne på fortovet. Der er i hvert fald ikke umiddelbar grund til bekymring, når det vedrører stoffet anilin i fortovskridt.  Anilin klassificeres som mistænkt for at være kræftfremkaldende og skadende for arveanlæggene.

Som en del af projektet blev der indkøbt i alt 14 forskellige slags fortovskridt i et bredt udsnit af danske butikker – bl.a. legetøjsbutikker og supermarkeder. Dernæst blev særligt røde fortovskridt analyseret. I 12 ud af de 14 produkter blev anilin fundet i det røde fortovskridt men i meget lave koncentrationer (under 5 mg/kg), og i to af produkterne blev der ikke fundet indhold af anilin.

Det betyder med andre ord, at man ikke har fundet niveauer, der giver anledning til at det skal reguleres.

Formålet med projektet var at undersøge, hvor sandsynligt det er, at børn eksponeres for anilin, når de leger med fortovskridt. En nyere undersøgelse fra Öko-Test har dannet grundlaget for projektet, idet undersøgelsen hævdede, at rødt fortovskridt kunne indeholde eller frigive anilin.

Læs publikationen her