Se Miljøstyrelsens serviceeftersyn af laboratorieanalyser

15-03-2018
Landbrug Vandmiljø NOVANA

Det serviceeftersyn, som Miljøstyrelsen har gennemført af laboratorieanalyser af vandprøver fra 2010-2017, er nu færdigt og kan ses her på hjemmesiden.

Da Miljøstyrelsen i 2016 besluttede at supplere de løbende kvalitetskontroller af vandprøver med ”dobbeltprøver” som en ekstraordinær kontrol, blev der opdaget fejl i de analyser, som det eksterne private laboratorie ALS foretager for styrelsen. På den baggrund besluttede Miljø- og Fødevareministeriet at sætte gang i et større serviceeftersyn af vandprøver og metoder.

Resultaterne af serviceeftersynet blev præsenteret for Folketingets Miljø- og Fødevareudvalg ved en teknisk gennemgang den 14. marts.

Serviceeftersynet omfatter de metoder, der er anvendt både for marine og ferske vandprøver af de eksterne laboratorier i perioden 2010 til 2017. Det er nu færdigt og kan ses her:

Læs sammenfatning af serviceeftersyn

Læs serviceeftersyn for ferske overfladevandsprøver

Læs serviceeftersyn for marine vandprøver

Læs serviceeftersyn af administrationsgrundlag