Rapporter om naturens tilstand i 2016

01-03-2018
NOVANA

Hvert år opsummeres resultaterne fra det nationale overvågningsprogram for vandmiljø og natur (NOVANA) i en række delrapporter for de enkelte dele af overvågningsprogrammet samt en samlet rapport.

Normalt offentliggøres alle NOVANA-rapporter i en samlet pakke, men vedrørende resultaterne fra 2016 offentliggøres delrapporterne efterhånden, som de bliver færdiggjort, da den samlede NOVANA-rapportering er forsinket på grund af laboratoriefejl.

Delrapporterne om grundvand og luft foreligger nu. De kan findes henholdsvis på GEUS hjemmeside og hos Aarhus Universitet. Du kan læse delrapporten om grundvand her og delrapporten om luft her.