Råstofindvinding i fællesområder 4. kvartal 2017

21-03-2018
Råstoffer

Miljøstyrelsen har opgjort restmængder i fællesområder efter 4. kvartal 2017.

Miljøstyrelsen har opgjort restmængder i fællesområder efter 4. kvartal 2017. Opgørelsen viser indvundne mængder i fjerde kvartal 2017, samlet restmængde samt den årlige restmængde i de enkelte områder. 

Se oversigten 

Miljøstyrelsen har den 9. juni 2017 pålagt tilladelsesindehaverne at sende meddelelse til Miljøstyrelsen inden der påbegyndes indvinding i område 

  • 520-FA Gyldenløves Flak Syd

Restmængden er mindre end 10.000 m3 i tre områder. I disse områder er tilladelsesindehaverne blevet pålagt dagligt at meddele Miljøstyrelsen om indvundne mængder, når der indvindes. Områderne er:

  • 502-CA Fløjstrup Skov
  • 502-JA Hesbjerg Grund Syd
  • 554-AA Skovshoved

I område 502-AA Hesbjerg Grund samt 568-AA Rødbyhavn er den årlige og samlede restmængde ved udgangen af 4. kvartal 2017, relativt lille i forhold til den kvartalsvise indvinding, der har været i 2017. 

I område 512-BA Tranekær er restmængden opbrugt, og området fremgår derfor ikke længere af opgørelsen. 

Der gøres opmærksom på, at der i fællesområde 538-AA Grønsund er udlagt ny mængde, med en samlet tilladt mængde på 2.300.000 m3, en årlig tilladt mængde på 230.000 m3, samt en årlig tilladt fyldsandsmængde på 100.000 m3. Såfremt der ønskes tilladelse til indvinding i dette område, skal der sendes ansøgning herom til Miljøstyrelsen. 

Tilladelsesindehaverne skal være opmærksomme på, at der skal gives meddelelse til Miljøstyrelsen, hvis tilladelsesindehaveren agter inden for de nærmeste 3 måneder at indvinde mere end 50% af den offentliggjorte restmængde. Der gøres endvidere opmærksom på, at har tilladelsesindehaveren indvundet hele den restmængde, som er tilbage af den maksimale samlede eller årlige indvindingsmængde i et område, skal dette straks meddeles til Miljøstyrelsen.