Ny vejledning om indsatsplaner

07-03-2018

Revision af vejledning om kommunal drikkevandsbeskyttelse

 

Miljøstyrelsen har opdateret Vejledning om indsatsplaner fra 2015. Vejledningen beskriver de juridiske og praktiske problemstillinger, der måtte opstå under kommunernes indsatsplanlægningen jfr. vandforsyningslovens §13 og § 13a for beskyttelse af drikkevandsressourcen.

 

Vejledningen kan findes hér: http://mst.dk/natur-vand/vand-i-hverdagen/grundvand/saadan-beskytter-vi-grundvandet/

 

Vejledningen indarbejder indsatsplanlægning i forhold til sprøjtemiddelfølsomme områder, som Miljøstyrelsen udgav som et selvstændigt kapitel til vejledning i 2017, ligesom vejledningen også er opdateret som følge af den nye bekendtgørelse om indsatsplaner, der trådte i kraft 1. juli 2016, og endelig som følge af ny husdyrregulering. Desuden er der foretaget konsekvensrettelser som følge af anden ny lovgivning, samt tekstlige præciseringer på en lang række faglige områder.

 

Et udkast til den reviderede vejledning var i offentlig høring i efteråret 2017. Samlede høringssvar og høringsnotat kan findes hér: https://hoeringsportalen.dk/Hearing/Details/61592

Yderligere oplysninger:

 

Philip Grinder Pedersen (, 72543354) eller Martin Skriver (, 72544884)