Ny undersøgelse: Plastbæreposen er bedst for miljøet

14-03-2018
Affald Borger

En ny undersøgelse viser, at plastbæreposer er det bedste valg af bærepose ud fra miljøhensyn. Uanset hvad din bærepose er lavet af, er det godt at genbruge den så mange gange som muligt.

OPDATERET 16.3. MED INFORMATION OM POSER AF KUNSTSTOF

Plastbæreposer er det bedste valg for miljøet. Det viser en ny, omfattende livscyklusvurdering, som DTU Miljø har udført for Miljøstyrelsen. Ved en livscyklusvurdering ser man på den samlede miljøbelastning ved produktion, brug og senere affaldsbehandling af et produkt.

Det kan virke overraskende, at plastbæreposer er det mest miljøvenlige valg. Men stofposer belaster miljøet langt mere ved produktionen, fordi bomuldsproduktion kræver mange ressourcer og lægger beslag på et stort areal. Tilsvarende er der ved de andre posetyper forskellige miljøbelastninger, der er større end miljøbelastningen fra plastbæreposer.

Blandt de bæreposer, der er beregnet til at genbruge mange gange, er poser af kunststoffet polyester det miljømæssigt bedste. Polyester – som også er et plastmateriale – bruges til at producere bæreposer, der typisk er kraftigere end almindelige plastposer, men tyndere og lettere end bomuldsposer.

Undersøgelsen er gennemført på baggrund af de nuværende danske forhold med poser, der var tilgængelige i danske supermarkeder i efteråret 2017. Den tager udgangspunkt i et scenarium, hvor plastbæreposer kun bruges én gang og derefter genbruges som affaldspose. På basis af dette har man beregnet de forskellige påvirkninger, der er på miljøet, inklusiv klimapåvirkningen.

Genbrug er godt – uanset posetype
Problemet med den såkaldte nedbrydelige eller kompostérbare bioplast er, at den ikke nedbrydes ordentligt. Derfor kan den – afhængigt af, hvor den ender – ødelægge affaldsbehandlingen eller blive liggende i naturen. Og vi smider nemmere affald fra os, når vi tror, at det forsvinder af sig selv.

Har du allerede stofposer eller en anden type poser, som du bruger, er det en god idé at blive ved med at bruge dem, indtil de er slidt op. Livscyklusvurderingen understreger således, at det er godt for miljøet, hvis vi genbruger vores bæreposer så mange gange som muligt, uanset materialet.

Hvis du ikke ønsker at bruge plastbæreposer, er det næstbedste posevalg ifølge den nye undersøgelse papirsposer. De har dog den svaghed, at de sjældent bliver genbrugt eller brugt som affaldspose, fordi de nemmere går i stykker.

Se hele undersøgelsen ”Life Cycle Assessment of grocery carrier bags” på Miljøstyrelsens hjemmeside.

Yderligere oplysninger
Pressekoordinator Jakob Volf, tlf. 91 33 47 94, e-mail: Obfuscated Email
Tekniske spørgsmål vedr. rapport og metode: Seniorforsker Anders Damgaard, DTU Miljø, tlf. 4525 1612 eller e-mail Obfuscated Email.dk.

Fakta: Så mange gange skal du bruge posen

  • Nedenfor kan du se, hvor mange gange du skal genbruge en pose af et andet materiale end en almindelig plastpose, for at det miljømæssigt er et lige så godt valg som den almindelige plastpose.
  • Udgangspunktet er, at plastposen kun bruges én gang og derefter bruges som skraldepose. Hvis plastposen bruges flere gange, skal de andre posetyper bruges endnu flere gange for at hamle op med plastposen.
Posetype Skønnet antal genbrug
Almindelig plastpose 1
Polyesterpose ca. 35
Papirspose ca. 40
Biobaseret plast ca. 40
Stofpose, bomuld ca. 7000-20.000

Kilde: ”Life Cycle Assessment of grocery carrier bags”, Miljøstyrelsen 2018