Ny undersøgelse: Ingen klar sammenhæng mellem vindmøllestøj og hjerte-kar-sygdom

07-03-2018
Støj

Første del af en undersøgelse af, om støj fra vindmøller kan påvirke menneskers sundhed, er nu færdig. De fem andre delundersøgelser er på vej.

Kræftens Bekæmpelse har offentliggjort første del af en undersøgelse om vindmøllestøj og sundhed.

Den første delundersøgelse i en større undersøgelse om eventuelle helbredseffekter af vindmøllestøj er nu offentliggjort. Undersøgelsen finder ikke afgørende bevis for, at udsættelse for vindmøllestøj i en kort periode kan udløse en blodprop i hjertet eller et slagtilfælde.

Resultaterne tyder imidlertid på, at det at blive udsat for lavfrekvent vindmøllestøj om natten, når man sover, muligvis kan udløse hjerte-kar-sygdomme. Men forskerne bag delundersøgelsen understreger dog samtidig, at resultaterne er baseret på ganske få tilfælde og derfor kan skyldes tilfældigheder.

Der er derfor behov for yderligere undersøgelser, før der kan drages en konklusion om sammenhæng mellem vindmøllestøj og hjerte-kar-sygdom.

Seks delundersøgelser i alt

Det videnskabelige arbejde udføres af Kræftens Bekæmpelse efter ønske fra Sundheds- og Ældreministeriet, Miljø- og Fødevareministeriet og Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet. Det forventes, at der offentliggøres i alt seks videnskabelige artikler, som peer reviews. Arbejdet finansieres af de nævnte ministerier.

I 2013 igangsatte Kræftens Bekæmpelse undersøgelsen, der ud fra registeroplysninger skal belyse, om støj fra vindmøller kan forårsage hjerte-kar-lidelser, diabetes, forhøjet blodtryk, depression, søvnforstyrrelser og påvirkning af fødselsvægt.

Den første delundersøgelse om en evt. sammenhæng mellem korttidspåvirkning fra vindmøllestøj og akut hjerte-kar-sygdom kan altså ikke bevise en klar årsagssammenhæng mellem sygdommen og vindmøllestøjen.

Den videnskabelige artikel kan læses her.

Sundhedsstyrelsen har oversat artiklens hovedkonklusioner, som kan læses i et notat her.