Ny national affaldsplan kommer i 2020

23-03-2018
Affald

Den næste nationale affaldsplan ventes klar primo 2020. Kommuner kan derfor vente med at udarbejde nye lokale affaldsplaner.

Der er nu nyt om timingen for den næste nationale affaldsplan. Planen forventes sendt i høring i 2019 og udgivet primo 2020. Det nationale mål om 50 % genanvendelse af pap, papir, glas, metal, plast, træ og organisk affald fra husholdningerne i 2022, vil gælde til den næste nationale affaldsplan er klar. Det betyder også, at kommunerne ikke behøver at udarbejde nye lokale affaldsplaner før 2020. Kommuner med affaldsplaner, der udløber inden 2020, har mulighed for at forlænge disse i den mellemliggende periode

Det er også muligt at udarbejde nye kommunale affaldsplaner, så længe de ikke strider mod den nationale affaldsplan. Udarbejder man en ny lokal affaldsplan inden 2020, skal man således være klar til eventuelt at opdatere den, når den næste nationale affaldsplan kommer. Når den kommende nationale affaldsplan udgives, vil kommunerne få tid til at forberede og udkomme med deres nye lokale affaldsplaner, så de kan sikre sig, at de dækker de lokale behov og er i overensstemmelse med den nationale plan.

Miljøstyrelsen er klar over, at en del kommuner allerede er i gang med at forberede deres næste affaldsplan, og stiller sig gerne til rådighed for dialog omkring retningen for den næste runde affaldsplaner.

Nye mål for genanvendelse
Årsagen til, at den næste nationale affaldsplan først kommer i 2020, er, at man har ventet på seks nye affaldsdirektiver fra EU. Disse ventes først vedtaget i år, og efter vedtagelsen har Danmark to år til at implementere dem.

Da direktiverne indeholder en række væsentlige ændringer om bl.a. affaldsdefinitioner og genanvendelsesmål, som den nationale og de kommunale affaldsplaner skal være med til at realisere, vil den nationale affaldsplan blive udarbejdet sideløbende med den juridiske implementering af direktiverne. Miljøstyrelsen har været i dialog med EU-Kommissionen, der er indforstået med, at den næste nationale affaldsplan kommer i 2020.

Miljøstyrelsen vil løbende kommunikere relevant information om de kommende affaldsplaner til kommuner og andre aktører.

Yderligere oplysninger:
AC-fuldmægtig Mette Marie Nielsen, tlf. 91 33 47 30, e-mail: Obfuscated Email