Ny bekendtgørelse om udpegning af drikkevandsressourcer

19-03-2018

I dag den 19. marts 2018 er ny bekendtgørelse om udpegning af drikkevandsressourcer trådt i kraft.

Miljø- og Fødevareministeren har nu vedtaget bekendtgørelse om udpegning af drikkevandsressourcer nr. 209 af 12. marts 2018 med ikrafttrædelsesdato i dag mandag d. 19. marts 2018. De gældende områdeudpegninger kan ses på MiljøGIS, og Danmarks Arealinformation.

Bekendtgørelsen kan findes på Retsinformation.

Sammenfattende redegørelse inkl. klagevejledning samt miljørapport og høringsnotat kan ses på høringsportalen. Miljøstyrelsens bemærkninger til indsendte høringssvar fremgår af høringsnotatet.

Se mere på siden Bekendtgørelse om udpegning af drikkevandsressourcer.