Miljøstyrelsen beder Cheminova om redegørelse pga. tvivl om omfang af deponeret svovlaffald

16-03-2018
Industri Jord

En gammel, intern rapport sår tvivl om den mængde svovlaffald, der er deponeret ved Cheminova fra midten af 1960’erne til starten af 1980’erne. Selvom affaldet efter Miljøstyrelsens oplysninger er fjernet, vil styrelsen nu bede virksomheden forklare sig

Miljøstyrelsen beder nu Cheminova A/S i Harboøre om en redegørelse, efter at det i medierne er kommet frem, at der er tvivl om, hvor meget svovlaffald, der er deponeret ved virksomheden i årene 1966-1983.

En intern Cheminova-rapport fra 1982, som omhandler affald i de såkaldte svovlgruber på halvøen Rønland, hvor virksomheden har hjemme, omtaler, at der er deponeret 70.000 tons svovlaffald. Men overfor Miljøstyrelsen, som er virksomhedens miljømyndighed, har Cheminova hidtil oplyst, at der er tale om 30.000 tons. Samme oplysning blev også givet til tidligere miljømyndighed, Ringkjøbing Amt.

Affaldet er fjernet

Den interne rapport er ny viden for Miljøstyrelsen, og derfor beder styrelsen nu Cheminova om en redegørelse, så det hurtigst muligt kan blive afklaret, hvorfor tallene ikke stemmer overens. Det er afgørende, at virksomheden leverer de korrekte oplysninger til myndighederne.

Det er samtidig vigtigt at understrege, at svovlaffaldet efter Miljøstyrelsens oplysninger er fjernet fra Rønland, det sidste svovlaffald blev gravet ud af de fritlagte betongruber i 2013. Her blev i alt 19.000 tons affald sejlet til deponering i Norge. Det øvrige svovlaffald havde en renhedsgrad, der gjorde at Cheminova kunne oparbejde og genbruge affaldet i perioden 1985-97.

Produktionsmetoden blev ændret i 1982/83, og det pågældende svovlaffald er hverken fremkommet eller deponeret siden.

Yderligere oplysninger:
Kontorchef i Miljøstyrelsen, Yvonne Korup, tlf. 2536 20 85, e-mail: