Jysk vandløb gemte på en sjældenhed

13-03-2018
NOVANA Natur Vandmiljø

Danmarks største slørvinge er dukket op i Grene Å i Sydjylland.

Sådan ser Grene Å's nye beboer ud, slørvingen med det latinske navn, Perlodes microcephala. Arkivfoto: Miljøstyrelsen.

Landets største slørvinge (Perlodes microcephala) er for første gang fundet i Grene Å i Sydjylland. Fundet blev gjort i begyndelsen af marts af Miljøstyrelsens biologer, der overvåger vandmiljøet. Findestedet befinder sig tre kilometer vest for Billund.

-Netop denne art slørvinge hører til den mest kræsne. Når vi finder den i et vandløb, er det et sikkert tegn på, at vandet er rent, og at vandløbet myldrer med alt slags liv, siger vandløbsbiolog Kasper Bjerre fra Miljøstyrelsen.

Slørvingen er tidligere fundet flere gange i Varde Å, som Grene Å løber ud i længere nedstrøms. Det er formentlig fra Varde Å, slørvingen har spredt sig.

I smådyrenes superliga

Slørvingen er med sine op til fire centimeter den største slørvinge i Danmark. Slørvingen hører til i smådyrenes superliga, som blandt biologer går under navnet nøglegruppe 1. Det er denne gruppe dyr, der stiller størst krav til vandløbet som levested.

Slørvingen er også vendt tilbage til Nordjylland, hvor den for fire år siden blev fundet i Villestrup Å efter 50 års fravær. Læs Nyheden: SJÆLDEN INSEKT FUNDET I VANDLØB

Skjern Å, Gudenåen og Storå er andre jyske åer, hvor slørvingen har bredt sig efter, at vandkvaliteten er blevet forbedret.

Miljøstyrelsen indsamler faunaprøver i vandløb i hele Danmark som en del af det nationale overvågningsprogram for vandmiljø og natur, der forkortes NOVANA. I løbet af 2018 vil cirka 1.700 vandløbsstrækninger blive undersøgt for smådyr.

Læs mere om overvågningen af naturen og vandmiljøet 

Undersøgelserne af smådyrene indgår i grundlaget for vandplanlægningen, der skal sikre god økologiske tilstand i de danske vandløb, søer, grundvand og kystvande.

Læs mere om vandområdeplanerne