Ingen misinformation om plastbæreposer

23-03-2018
Affald Borger

Danmarks Naturfredningsforening kritiserer på deres hjemmeside Miljøstyrelsens rapport om bæreposer og anklager Miljøstyrelsen for at misinformere. Det er Miljøstyrelsen uforstående overfor. Det er DTUs rapport, og DTU står bag rapportens konklusioner

Danmarks Tekniske Universitet (DTU) har for Miljøstyrelsen udarbejdet en rapport om bæreposer og deres miljøpåvirkning, den blev udgivet i sidste uge. Formålet med rapporten var at vurdere miljøpåvirkningerne fra en række forskellige bæreposer i danske supermarkeder. Danmarks Naturfredningsforening (DN) kritiserer i dag den 23. marts rapporten på deres hjemmeside og skriver bl.a., at DTU ”ærgrer sig” over Miljøstyrelsens fremstilling af rapporten. Hverken Miljøstyrelsen eller DTU forstår den udlægning.

- Vi kan ikke genkende DNs udlægning. Vi står naturligvis bag undersøgelsen, som er korrekt fremstillet, men det er vigtigt at understrege, at der indgår 15 miljøparametre og en lang række følsomhedsvurderinger i rapporten, og man skal se på dem alle for at få det samlede billede. Fokus bør ikke snævert være på de konkrete talværdier, men snarere på de overordnede konklusioner. Det ved jeg, at Miljøstyrelsen også har øje for, siger Anders Damgaard, seniorforsker på DTU Miljø og medforfatter til omtalte rapport.

Miljøstyrelsen valgte i den første nyhed om rapporten at fremhæve miljøparameteren om ozonnedbrydende stoffer, men det er én ud af 15 miljøparametre, og Miljøstyrelsen tager selvfølgelig det samlede billede med i det videre arbejde.

Miljøstyrelsen og DTU holder sammen et interessentmøde om bæreposerapporten den 30. april, hvor DN også er inviteret. Her vil rapportens konklusioner blive gennemgået og interessenternes synspunkter omkring bæreposer drøftet.