Ingen auktion over råstofområder på havet i april 2018

09-03-2018
Råstoffer

Miljøstyrelsen annoncerede i januar 2018 efter anmodninger om afholdelse af auktion i april 2018 over et område til råstofindvinding. Miljøstyrelsen modtog ingen anmeldelser. Der afholdes derfor ingen auktion i april 2018.

Tidsplan for næste auktion forventes annonceret i august 2018.

Læs om auktioner på styrelsens hjemmeside.