Indeksregulering af vederlagssatser og sikkerhedsstillelser 2019

09-03-2018
Råstoffer

Miljøstyrelsen indeksregulerer én gang årligt vederlagssatser for råstoffer som indvindes på havet samt satserne for sikkerhedsstillelser i forbindelse med auktion og efterforskning efter råstoffer på havet. 

Satserne for 2019 er nu beregnet. Se satserne på styrelsens hjemmeside om vederlagssatser og satser for sikkerhedsstillelse