Indberetning af PRTR-data for kalenderåret 2017

05-03-2018
Industri

Husk at indberette PRTR-data for kalenderåret 2017 senest den 15. april 2018.

Ifølge PRTR-bekendtgørelsen (Bekendtgørelse om et register over udledning og overførsel af forurenende stoffer (PRTR)), skal PRTR-data indberettes til tilsynsmyndigheden senest d. 15. april efter det foregående kalenderårs afslutning.

Indberetningsplatformen

Indberetningen af PRTR-data foregår på virk.dk via indberetningsplatformen der hedder ”Indberetning af PRTR-data”:
https://indberet.virk.dk/myndigheder/stat/MST/Indberetning_af_Groenne_Regnskaber

Tilsynsmyndighedens rolle

Når tilsynsmyndigheden har modtaget en PRTR-indberetning, skal de inden 4 uger lave en udtalelse. Hvis myndigheden ingen bemærkninger har til indberetningen, vil myndigheden afslutte indberetningen og udtalelsen vil kunne ses i den endelig PDF udgave. De indberettede tal sendes automatisk til Miljøstyrelsen og data samt PDF kan efterfølgende ses på https://miljoeoplysninger.mst.dk/.

Hvis myndigheden derimod har bemærkninger til indberetningen, sendes indberetningen tilbage til virksomheden, der tilføjer og/eller retter data. Indberetningen sendes på ny til myndigheden.

Hvordan får jeg mere at vide?

På Miljøstyrelsens hjemmeside under ”Industri” → ”Miljørapportering” kan man finde oplysninger om PRTR: http://mst.dk/erhverv/industri/miljoerapportering-og-groenne-regnskaber/

Eventuelle spørgsmål kan rettes til:

Tanya A. Kleisborg: mail: eller tlf. nr. 72 54 44 41