Grundvandskortlægningen samler geologiske modeller i Jylland

16-03-2018

Grundvandskortlægningen begynder i 2018, at samle geologiske modeller i Jylland.

Resultaterne skal bl.a. bruges til forbedring af det geologiske datagrundlag til vandplanerne.

Det endelige resultat bliver offentligt tilgængeligt, når projektet er færdigt.

 

Alle relevante kommuner og regioner vil løbende blive kontaktet ifm. projektforløbet.