Evaluering af servicemålaftalen for miljøgodkendelser til industri og husdyrbrug samt byggetilladelser

02-03-2018
Industri Landbrug

KL og regeringen har i december 2015 indgået en aftale om servicemål, der opstiller konkrete mål for
sagsbehandlingstider for miljøgodkendelser til industri og husdyrbrug samt byggetilladelser.
Det fremgår af aftaleteksten, at servicemålaftalen skal evalueres i 1. halvår 2017.

Evalueringen skal gøre rede for, om målsætningen om at reducere den gennemsnitlige sagsbehandlingstid med en tredjedel i forhold til baseline år 2012 er realiseret i 2016, årsager til forskelle i kommunernes sagsbehandlingstid, og om virksomhederne har en god serviceoplevelse, når de ansøger kommunen om en byggetilladelse, industri- eller husdyrgodkendelse. Herudover skal det undersøges, om brugen af husdyrmodellen som opgørelse af sagsbehandlingstider, brug af digital kommunikation og logning i det digitale ansøgningssystem for industrier i ”Byg og Miljø” virker efter hensigten.

Du kan se Evalueringsrapporten her 

Reduktion af sagsbehandlingstiderne

På husdyrområdet er servicemålaftalens målsætning om en reduktion på en tredjedel opnået for alle tre afgørelsestyper. Her er sagsbehandlingstiden reduceret med mere end 40 pct. for § 11, 12 og 16 sager. Den faktiske sagsbehandlingstid har i gennemsnit været 150, 150 og 165 dage for hhv. § 11, § 12 og § 16 afgørelser, hvor servicemålet hhv. er 155, 180 og 165 dage. Det svarer til, at for § 11, 12 og 16 sager er servicemålet overholdt i hhv. 51, 69 og 60 pct. af sagerne.

Det har på grund af et begrænset antal færdigbehandlede industrigodkendelser og usikkerhed om opgørelsesmetoder ikke været muligt at sige noget konkluderende om reduktionen af sagsbehandlingstider for industrigodkendelser. Tiderne for miljøgodkendelser har skullet opgøres i Byg og Miljø, hvor logningen først fungerede i sommeren 2016, mens servicemålaftalen trådte i kraft 1. januar 2016. Den faktiske sagsbehandlingstid har i gennemsnit været 65 og 67 dage for en godkendelse til hhv. en bilag 1-virksomhed og en bilag 2-virksomhed, hvor servicemålet er 200 og 130 dage. Det svarer til, at for bilag 1-virksomheder er servicemålet overholdt i 98 pct. af sagerne og for bilag 2-virksomheder i 89 pct. af sagerne.