Ændring i grundvandskortlægningsdata på Danmarks Arealinformation

13-03-2018

Download og webservices med grundvandskortlægningsdata er fremover tilgængelige via MiljøGIS

En række datasæt på Danmarks Arealinformation, som har været samlet i temagruppen ”Drikke- og Grundvand” bliver fremover vedligeholdt i grundvandskortlægningens egen database kaldet GRUKOS. Alle temaer – bortset fra ”Grundvandsdannelse” – vises stadigvæk på Danmarks Arealinformation, men kan ikke længere downloades fra Danmarks Arealinformation. Download og webservices (WMS/WFS) med temaerne skal nu ske via MiljøGIS. Temaet ”Grundvandsdannelse” er fremover kun tilgængeligt på grundvandskortlægningens MiljøGIS sammen med andre fagspecifikke datasæt. Vejledning til download af data og opsætning webservices fremgår af Miljøstyrelsens udstilling af data fra grundvandskortlægningen.

Yderligere spørgsmål vedr. grundvandskortlægningens data kan rettes til .