25 millioner kroner udbydes til nyt økologisk forskningsprogram

15-03-2018
GUDP Borger

Har du en projektidé, der bidrager med konkrete, praksisnære løsninger for økologi i forhold til klima og miljø eller husdyrsundhed og - velfærd? GUDP og ICROFS indkalder nu ansøgninger til Organic RDD 4.

Har du har en god idé, der kan understøtte væksten i den danske økologisektor og fremme udviklingen af økologiens bidrag til samfundsgoder, er der nu åbnet for ansøgninger til en pulje på 25 mio. kr. Runden – også kaldet Organic RDD 4 - er en del af Økologisk Forsknings-, Udviklings- og Demonstrationsprogram, som er det danske forskningsprogram for projekter inden for økologiske fødevaresystemer.

Der uddeles op til 25 mio. kr. i 2018 til projekter i størrelsesordenen 0,5-5 mio. kr og projekterne kan vare op til 4 år. Som udgangspunkt reserveres 80 % af midlerne til forskningsprojekter med effekt på den økonomiske bundlinje – sandsynliggjort ved en forretningsplan for projektet, mens de resterende 20 % reserveres til projekter uden forretningsplan, men med fokus på økologisk jordbrugs bidrag til samfundsmæssige gevinster. Den endelige fordeling vil afhænge af de indkomne ansøgninger.

Ansøgningsrunden finansieres af GUDP og koordineres i samarbejde med ICROFS.

Der indkaldes projektideer, som bidrager med konkrete, praksisnære løsninger på de særlige forhold og udfordringer, der er for økologien i forhold til klima og miljø og i forhold til fortsat udvikling af en høj standard for husdyrsundhed og – velfærd i økologisk jordbrug. Fokusområderne og de kriterier, der lægges vægt på ved vurdering af ansøgningerne, er nærmere beskrevet i indkaldelsen. Du finder indkaldelse, ansøgningsskemaer og vejledning til ansøgningsrunden her.

Frist for indsendelse af ansøgninger er mandag d. 11. juni 2018 kl. 12.00.

Kom til informationsmøde
Du har mulighed for at høre mere om Organic RDD 4, når ICROFS holder informationsmøde(r) i april 2018. Følg med på www.icrofs.dk eller www.gudp.dk for nærmere information og tilmelding.

Læs også nyhed fra ICROFS om programmet

Yderligere information: Anne Sofie Nielsen, ansoni@lbst.dk, tlf. 33 95 80 00