Veteranbiler kan benyttes til eksamenskørsel uden partikelfilter

29-05-2018
Borger Luft

Fra den 1. januar 2019 ændres registreringsbekendtgørelsen, så det bliver lettere at køre eksamenskørsel i veteranlastbiler. På grund af de kommende ændringer giver Miljøstyrelsen i 2018 dispensation fra kravet om partikelfilter, så veterankøretøjer kan køre eksamenskørsel i de kommende måneder.

Det bliver muligt for nybagte studenter at køre gennem byen i veteranlastbil

Det bliver pr. 1. januar 2019 tilladt for nybagte studenter at køre gennem byen og fejre deres beståede eksamen i køretøjer registreret til veteranbilskørsel.

Transportordførerne i regeringen og Dansk Folkeparti har ønsket en ændring af skatteministeriets registreringsbekendtgørelse, så det bliver tilladt at køre erhvervsrettet eksamenskørsel i veteranlastbiler registreret til veterankørsel. Ændringen forventes gennemført pr. 1. januar 2019.

I dag kan køretøjer registreret til veterankørsel ikke benyttes til erhvervsmæssig persontransport og dermed ikke benyttes til eksamenskørsel. Forbuddet mod erhvervsmæssig persontransport i køretøjer registreret til veterankørsel betyder, at køretøjerne skal registreres som lastbil for at kunne køre med studenter.

Køretøjer registreret til veterankørsel er undtaget kravet om at have monteret et partikelfilter i miljøzonerne, men det er køretøjer registreret som lastbil ikke. Når køretøjet omregistreres til lastbil, skal det overholde miljøzonereglerne ved at montere partikelfilter eller ved at få dispensation fra partikelfilterkravet.

Miljøstyrelsen har vurderet, at der på baggrund af den kommende ændring af registreringsbekendtgørelsen er tale om et særligt tilfælde, samt at en dispensation vil have underordnet betydning for miljø og sundhed. På baggrund af vurderingen gives en generel dispensationsadgang til eksamenskørsel for veteranbillastbiler i 2018, hvis følgende vilkår er opfyldt:

•Køretøjets første indregistrering er sket før 1. juli 1983

•Køretøjet skal være synet til studenterkørsel, jf. Færdselsstyrelsens regler herom

•Køretøjet skal benyttes til eksamenskørsel

Dispensationer kan kun opnås for perioden 15. juni til 8. juli 2018. For at dokumentere ovenstående krav skal en ansøgning om dispensation indeholde følgende:

• Ansøgning om dispensation fra partikelfilterkravet kan hentes her

•Registreringsattest for hvert enkelt køretøj

•Gyldig synsattest til studenterkørsel for hvert enkelt køretøj

Ansøgningen skal indeholde oplysning om hvilke dage, der er behov for dispensation fra partikelkravet, f.eks. 20.-22. juni 2018 og hvilken miljøzone dispensation fra partikelfilterkravet skal gælde for, f.eks. København og Frederiksberg. Ansøgninger skal sendes pr mail med de korrekte bilag til Obfuscated Email med titel "Ansøgning om dispensation til studenterkørsel".

Vognmænd, der allerede har søgt dispensation, vil blive kontaktet af Miljøstyrelsen, såfremt der mangler dokumentation i forhold til ovenstående krav. Der gøres opmærksom på, at den kommende ændring af registreringsbekendtgørelsen alene vil omhandle eksamenskørsel. Benyttes køretøjet til andre former for erhvervsrettet kørsel så som virksomhedsudflugter mv., vil køretøjet skulle leve op til miljøzonereglerne og dermed have et påmonteret partikelfilter.

Yderligere oplysninger: Andreas Hald, pressemedarbejder i Miljøstyrelsen, tlf. 2080 3460, e-mail: Obfuscated Email