Samling af hydrostratigrafiske modeller - FOHM

23-05-2018

Grundvandskortlægningen (GKO) er gået i gang med FOHM (Fælles Offentlig Hydrologisk Model) projektet, der på nuværende stadie omhandler sammenlægning af de eksisterende hydrostratigrafiske GKO modeller i Jylland.

Modellen skal dække hele Jylland, hvilket vil sige, at områder udenfor de tidligere GKO kortlagte områder også vil indgå. 

I den forbindelse vil Miljøstyrelsen gerne undersøge, om der er udarbejdet geologiske modeller, i andre regi end GKO, der ikke findes uploadet til modeldatabasen. Opdaterede eller nye modeller og data kan være af nytte, og vi vil meget gerne have det inkorporeret.

Samtidig vil Miljøstyrelsen gerne gøres opmærksom på, hvis der findes dybe boringer, der ikke er registeret i Jupiter eller eventuel geofysiske data I har kendskab til, der ikke ligger i GERDA.

Der vil løbende gennem projektet blive afholdt møder for relevante interessenter, samt informeret via Grundvandskortlægningens hjemmeside og nyhedsbrev på www.mst.dk/gko.