Rent vand finder vej til renseanlæggene

15-05-2018
Vand i hverdagen

Grundvand siver ind i utætte kloakrør og giver ekstraarbejde til renseanlæggene.

Rensningsanlæg. Arkivfoto: Colourbox

En del af det vand, som renseanlæggene behandler, er rent vand i form af højtstående grundvand. Vandet kaldes også uvedkommende vand, og det siver typisk fra jorden og ind kloakrørene, hvor det rene grundvand blandes sammen med det snavsede vand fra husholdningerne.

Det fremgår af en ny undersøgelse, som EnviDan har udført for Miljøstyrelsen. Undersøgelsen er baseret på en analyse af nationale data for blandt andet tilstrømning til renseanlæg, nedbør og overløb. Dataanalysens resultater er bekræftet (valideret) med en rundspørge blandt otte forsyningsselskaber. Der er betydelig usikkerhed forbundet med skønnet af mængden af uvedkommende vand, som kan variere meget mellem forsyningerne.

Læs rapporten

Undersøgelsen anslår, at mængden af uvedkommende vand på nationalt niveau er i størrelsesorden 150-200 millioner m3/årligt svarende til 25-30 procent af den samlede årsvandmængde på renseanlæggene i Danmark.

Uvedkommende vand er oftest grundvand, men det kan også skyldes regnvandsledninger eller drænrør, der ved en fejl er koblet på kloaknettet.

Dyrt at fjerne uvedkommende vand

Der er store omkostninger forbundet med at rense det uvedkommende vand på renseanlæggene. Alligevel kan det ikke umiddelbart betale sig at tætne kloakrørene eller lave andre tiltag udelukkende for at undgå det uvedkommende vand. 

Det er nemlig dyrere at lappe kloakrørene, end det er at behandle det uvedkommende vand på renseanlæggene.

Den årlige merudgift til rensning og pumpning af uvedkommende vand er i størrelsesordenen 500 millioner kroner om året. Til sammenligning vil en tætning af 10 procent af de eksisterende kloakker for at holde det uvedkommende vand ude koste cirka 8,3 milliarder kroner.

I takt med at kloakrørene med tiden bliver udskiftet, vil problemet med uvedkommende blive mindre. Hvert år udskifter vandforsyningerne cirka 830 kilometer kloakrør i takt med den generelle renovering af kloaknettet, eller man separatkloakerer som led i klimatilpasning. Kommunerne begynder ofte med de ældste og mest utætte kloakrør.