Råstofindvinding i fællesområder 1. kvartal 2018

17-05-2018
Råstoffer

Miljøstyrelsen har opgjort restmængder i fællesområder efter 1. kvartal 2018.

Miljøstyrelsen har opgjort restmængder i fællesområder efter 1. kvartal 2018. Opgørelsen viser indvundne mængder i første kvartal 2018, samlet restmængde samt den årlige restmængde i de enkelte områder.

Se oversigten

Miljøstyrelsen har den 9. juni 2017 pålagt tilladelsesindehaverne at sende meddelelse til Miljøstyrelsen inden der påbegyndes indvinding i område:

520-FA Gyldenløves Flak Syd

Restmængden er mindre end 10.000 m3 i tre områder. I disse områder er tilladelsesindehaverne blevet pålagt dagligt at meddele Miljøstyrelsen om indvundne mængder, når der indvindes. Områderne er:

502-CA Fløjstrup Skov
502-JA Hesbjerg Grund Syd
554-AA Skovshoved

I to områder er den årlige og samlede restmængde, ved udgangen af 1. kvartal 2018, relativt lille i forhold til den kvartalsvise indvinding der har været i 2017. Områderne er:

502-AA Hesbjerg Grund
568-AA Rødbyhavn


Tilladelsesindehaverne skal være opmærksomme på, at der skal gives meddelelse til Miljøstyrelsen, hvis tilladelsesindehaveren agter, inden for en periode på 3 måneder, at indvinde mere end 50% af den offentliggjorte restmængde. Der gøres endvidere opmærksom på, at har tilladelsesindehaveren indvundet hele den restmængde, som er tilbage af den maksimale samlede eller årlige indvindingsmængde i et område, skal dette straks meddeles til Miljøstyrelsen.