Nedbrydningsrater for forureningsstoffer

03-05-2018
Jord

Nedbrydningsrater for relevante stoffer i jordforureninger, der kan true grundvandet, er blevet opdateret.

Opdateringen hænger tæt sammen med hovedprojektet GrundRisk, der består af et digitalt værktøj til en indledende risikoscreening, samt en efterfølgende risikovurdering af de jordforureninger, der kan true vores grundvandsressourcer.

Læs resultatet i Miljøprojekt nr. 2013, 2018. GrundRisk. Nedbrydningsrater til brug i GrundRisk Risikovurdering