MUDP-projekt: Reducing biocide concentrations for preservation of water-based paints

03-05-2018

Miljø- og Fødevareministeriets Miljøteknologiske Udviklings- og Demonstrationsprogram (MUDP) har støttet et projekt med fokus på at reducere indholdet af biocider i vandbaseret maling.

Gruppen af isothiazolinoner tilhører en bredt anvendt gruppe af biocider, som bl.a anvendes i maling til konservering. Isothiazolinonerne har dog i flere tilfælde vist sig at være allergifremkaldende og anvendelsen af dem er derfor blevet begrænset og kræver mærkning ved anvendelser over fastsatte koncentrationer. De negative sundhedseffekter har øget fokus på isothiazolinoner og udgjort en stramning og reduktion af den anvendelige koncentration af disse stoffer, især hvis producenter skal kunne deklarere deres produkter i forhold til fx Blomsten og Astma Allergi.

I projektet er der undersøgt 4 forskellige tilgange til at reducere brugen af isothiazolinoner som konservering i maling:

1) Komponentsubstitution, hvor komponenter, der kan fremme bakterievækst, identificeres og substitueres til stoffer der ikke stimulerer vækst.

2) Forbedret biocidal effekt, hvor forskellige biocider kombineres for derved at nedsætte det samlede behov for biocider

3) Brug af ikke-regulerede konserveringsmetoder som vandaktivitet og pH

4) Procesudvikling, hvor produktionsmetoder og tilgange undersøges og optimeres for at opnå produkter med færre mikrobielle kontaminanter.

Resultaterne viste, at det forsat er nødvendigt at fokusere på både formulering og produktionsprocesser, hvis behovet for biocider til konservering i vandbaseret maling skal reduceres.

Råvarerne spiller en større rolle i forhold til både mirkoorganismer og biocider end traditionelt antaget i branchen.   Det var således muligt at formulere en maling, der er mere modstandsdygtig over for bakteriel vækst, ud fra viden om de anvendte råvarer, og projektet viste således vigtigheden af at screene og nøje udvælge råvarer.

Læs mere om projektet i rapporten: Reducing biocide concentrations for preservation of water-based paints.