Blanding af pesticider påvirker ikke rotter mere end forudset

16-05-2018
Pesticider

Rotter kan få mindre unger, hvis de udsættes for visse typer pesticider, men effekten er ikke større end beregninger forudsiger, hvis rotterne udsættes for flere pesticider samtidigt. Det viser ny undersøgelse.

Rotter, der udsættes for en blanding af pesticider, bliver ikke påvirket mere end, hvad der tages højde for, når vi vurderer pesticidrester i fødevarer i dag. Det konkluderer Miljøstyrelsen på basis af en ny forskningsrapport udarbejdet af Danmarks Tekniske Universitet (DTU) for Miljøstyrelsen. I undersøgelsen, som ligger til grund for rapporten, er kombinationer af forskellige pesticiders effekt på rotters afkom blevet testet.

De pesticider, som er testet, er nøje udvalgt på baggrund af deres kendte egenskaber i forhold til at kunne forårsage nedsat fødselsvægt hos rotter. Pesticiderne er testet på rotterne for at se, om der er såkaldte kombinationseffekter, der ikke i dag forudses ved godkendelsen af pesticider.
Resultaterne viser, at rotterne fik nedsat fødselsvægt, dvs. at nyfødte rotter, der blev udsat for pesticider som fostre, var mindre end unger, hvis mødre ikke blev udsat for pesticiderne i drægtighedsperioden.

Støtter nuværende dansk praksis
I undersøgelsen indgik seks meget forskellige pesticider, som alle hver især er kendt for at kunne forårsage nedsat fødselsvægt. Heraf er kun tre af pesticiderne godkendt i Danmark. De koncentrationer af pesticiderne, som rotterne blev udsat for i undersøgelsen var væsentligt højere end danske forbrugeres udsættes for gennem pesticidrester i fødevarer.

Selvom pesticiderne formodentlig påvirker organismen på meget forskellige måder, så gav de tilsammen nedsat fødselsvægt. Denne samlede effekt blev opnået ved markant lavere dosis af hvert enkelt pesticid i kombinationerne end den dosis, der skal til for at bevirke nedsat fødselsvægt, hvis drægtige rotter udsættes for pesticiderne enkeltvis. Kombinationseffekten var dog kun en simpel sum af doserne af de enkelte pesticider, hvilket der allerede i dag tages højde for ved vurdering af danskernes indtag af pesticidrester via kosten.

Nedsat fødselsvægt hos mennesker menes at have sammenhæng med alvorlige sygdomme og lidelser senere i livet, såsom fedme og diabetes. Forskerne kiggede derfor også på, hvad konsekvensen af nedsat fødselsvægt var senere i livet hos rotteungerne; men her kunne der ikke ses andre effekter op til en alder på 4-5 måneder, hvor rotterne er fuldt udvoksede, og forsøget derfor sluttede.

Rapportens konklusioner støtter den nuværende forsigtige tilgang til gruppering af pesticider, som den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet (EFSA) har udviklet, og som Danmarks Tekniske Universitet (DTU) bruger i dag ved vurdering af samlet indtag af flere pesticider via kosten. Rapporten giver således ikke anledning til at ændre denne praksis. Miljøstyrelsen og Fødevarestyrelsen fortsætter dog med at følge området tæt.

Projektet er støttet af Miljøstyrelsens Bekæmpelsesmiddelforskningsprogram.

Læs hele rapporten her.

Yderligere oplysninger:
Kontorchef i Miljøstyrelsen, Charlotta Amalia Wallensten, tlf. 22 67 83 04, email: