Information om farlig kemi halter ved nethandel

07-05-2018
Kemikalier

Stort EU-projekt afslører, at over 80 procent af de kontrollerede e-shops i 15 lande ikke har styr på oplysning om faren og mærkningen for farlige kemiske blandinger. Det samme gælder danske netbutikker.

Ved nethandel har forbrugerne ikke mulighed for at se etiketters faremærkning inden køb. Derfor er der i EU krav om, at information om produkters farlighed skal fremgå synligt på hjemmesiden. Det er et krav, som mange e-shops ikke lever op til. Det viser ny undersøgelse.

Miljøstyrelsens Kemikalieinspektionen har i samarbejde med 14 andre EU lande deltaget i et kontrolprojekt om reklameoplysninger ved e-handel af farlige kemiske blandinger jf. CLP forordningens Artikel 48(2). Af de 1314 kontrollerede produkter var 82,4 % ikke i overensstemmelse med CLP forordningens artikel.

Miljøstyrelsens stikprøvekontrol i Danmark viste, at 8 ud af 10 produkter ikke overholdt de krævede oplysninger om faren og mærkningen for farlige kemiske blandinger, når de sælges via e-handel.

De 10 produkter blev udtaget indenfor følgende produktkategorier: fire husholdningsprodukter, fire byggevareprodukter og to hobbyprodukter.

Miljøstyrelsen har orienteret og vejledt de kontrollerede e-shops forhandlere vedrørende overtrædelserne og deres forpligtigelse af CLP forordningens artikel 48(2).

Af de 1314 kontrollerede produkter fra de 15 EU-lande fordelte produkterne sig på: husholdningsprodukter (37,7 pct.), byggevareprodukter (16,7 pct.), motorprodukter(14 pct.), hobbyprodukter (11,9 pct.), haveprodukter (9,3 pct.) og andet (10,4 pct.)

På baggrund af resultatet har Miljøstyrelsens Kemikalieinspektionen besluttet at gentage kontrollen i 2018.

Fakta:

• Farlige kemiske blandinger skal mærkes med bl.a. farepiktogrammer, signalord, fare- og sikkerhedssætninger og supplerende oplysninger, som beskriver de relevante miljø-, sundheds- og/eller fysiske farer. Reglerne om klassificering og mærkning omfatter også reklamen for online markedsførte kemiske blandinger.

• Artikel 48 (reklame):

1. Enhver reklame for et stof, der er klassificeret som farligt, skal nævne de pågældende fareklasser eller farekategorier.

2. Enhver reklame for en blanding, der er klassificeret som farlig eller omfattet af artikel 25, stk. 6, som giver en almindelig forbruger mulighed for at indgå en købekontrakt uden først at have set mærkningen, skal nævne den eller de typer af farer, der er angivet i mærkningen.

Læs mere på Miljøstyrelsens hjemmeside om reglerne med klassificering og faremærkning af farlige kemiske stoffer og blandinger.

Læs nyheden på ECHA’s hjemmeside.