Danske grundvandsvirksomheder indgår samarbejde med Stanford University

16-05-2018
Grøn virksomhed Vandmiljø

I Danmark har vi i mange år arbejdet målrettet med at kortlægge og beskytte grundvandsressourcen. Det har ført til at Danmark er blandt verdens førende nationer indenfor grundvandsløsninger. I samarbejde med et af verdens førende universiteter, Stanford i Californien, skal danske virksomheder videreudvikle de danske løsninger og bringe dem i anvendelse i Californiens nye grundvandsprogram.

Danmark har indledt et vand-samarbejde med Stanford University i Californien
Danmark har indledt et vand-samarbejde med Stanford University i Californien

Californien har i de seneste år oplevet problemer med grundvandsforurening og faldende grundvandsniveauer. Det skyldes både en længerevarende tørke og en boomende landbrugsindustri, som særligt i tørre år trækker hårdt på grundvandet.

Et nyt ambitiøst projekt skal overføre og videreudvikle dansk viden på området til Californien. Formålet er ikke bare at sikre rent og rigeligt grundvand i Californien, men også at videreudvikle teknologien bag de danske løsninger i samarbejde med Stanford University. Miljøteknologisk Udviklings- og Demonstrationsprogram (MUDP) har netop tildelt godt 4 mio kr. i støtte til en del af projektet, som kan give danske virksomheder en unik position på det californiske og et teknologisk forspring på det globale marked.

Helt konkret gælder det om at få tilpasset og udviklet de danske metoder og erfaringer, så de passer til Californien. Selvom udfordringerne i Danmark og Californien ofte er de samme, så kan man ikke bare sende en færdig opskrift over Atlanten. De geologiske forhold er nemlig totalt forskellige, og det samme gælder lovgivning og regler. Samtidig har man på Stanford i en årrække forsket i avancerede metoder til at tolke grundvandsdata mere præcist, hvilket skal udfordre og videreudvikle de danske løsninger i projektet.

- Vi kan se at Danmark er langt fremme med mange af de samme udfordringer, som Californien netop nu står over for. Det gælder både en mere detaljeret kortlægning af undergrunden og smartere håndtering af grundvandsdata. Vores mål er at sikre grundvandet og garantere forsyningssikkerheden for borgerne, og her kan vi både bruge og videreudvikle de danske løsninger, siger projektets initiativtager, Professor Rosemary Knight fra Stanford University.

En af de danske erfaringer, som Californien kan drage fordel af, er den luftbårne overvågning, som foretages af den danske virksomhed SkyTEM i samarbejde med Rambøll. Metoden minder mest af alt om en flyvende MR-scanner. En helikopter går på vingerne med en stor elektromagnet, som kan detektere forskellige jordlag og grundvandsforekomster. Når data om grundvandet er indsamlet, skal de bruges til at forklare grundvands-arkitekturen, og her kan blandt andet viden fra danske I-GIS gøre en forskel i Californien.

Stort forretningspotentiale for Danmark

Ud over at danske virksomheder får en central rolle i det Californiske grundvandsprogram, som løber over de næste tyve år, skal projektet udvikle de danske metoder gennem samarbejdet med førende forskere fra Stanford & Aarhus Universitet. Håbet er, at de erfaringer kan åbne op for et endnu bredere marked.

- Projektet kan være til stor gavn for dansk eksport. Der er et stort marked for viden inden for grundvandsområdet. Et af de vigtigste mål er at udvikle de danske metoder til fortolkning og behandling af data specielt til Californien. Hvis det kan lykkes, vil vi i fremtiden kunne bidrage med langt mere avancerede og effektive løsninger af vandproblemer i en lang række lande, siger Jørn Rasmussen, næstformand i MUDP.

Halvdelen af verdens befolkning er afhængige af grundvand, og mange lande, som f.eks. Australien, Kina, Indien og de fleste nationer i Mellemøsten, kæmper med massive grundvandsproblemer.

I Californien alene skal små 400 grundvandsorganisationer fordelt over 127 grundvands-magasiner de næste tre-fem år udvikle grundvandsplaner for enorme beløb. Alene i Californien er der derfor potentiale for at skabe mere end 50 danske jobs over den kommende årrække.

Projektet kommer i kølvandet på en nylig politisk samarbejdsaftale på vandområdet mellem Californien og Danmark. Under et besøg i september 2017 indgik forhenværende Miljø- og Fødevareminister Esben Lunde Larsen en samarbejdsaftale på vandområdet med Californiens Guvernør Jerry Brown. Det kan give mange muligheder for danske virksomheder i de kommende år. Californien planlægger således at bruge adskillige milliarder på at forbedre sin vandkvalitet og bekæmpe vandspild.

Fakta

- I 2014 vedtog Californien den såkaldte Sustainable Groundwater Management Act (SGMA), som betyder skrappe krav for de 515 grundvandsdepoter i delstaten. Det betyder blandt andet, at der skal laves en 3D kortlægning af grundvandsforekomsterne.

- I projektet “The Stanford Groundwater Architecture Project“ vil Stanford sammen med Rambøll, Aarhus Universitet og I-GIS udvikle en særlig californisk model til grundvandskortlægning, som bygger på de danske erfaringer.

- Projektet har modtaget 4,1 mio. kroner fra MUDP og løber i de næste to år med et samlet budget på 9 mio. kroner.

- Miljøteknologisk Udviklings- og Demonstrations Program (MUDP) er et program under Miljø- og Fødevareministeriet, der støtter udvikling, test og demonstration af miljøeffektiv teknologi. Programmet blev oprettet i 2007 og har siden da støttet 434 projekter med 613 mio. kroner.

- Projektet er skabt via Eksportrådets ”Water Technology Alliance” (WTA)  i Californien, som ud over Rambøll, I-GIS og SkyTEM også består af de danske forsyningsselskaber i 3Vand samarbejdet (Aarhus Vand, BIOFOS, Hofor & VCS), samt virksomhederne; Applied Biomimetic, AVK, Danfoss, DHI, Grundfos, Kamstrup, Landia, Leif Koch A/S, LINAK, LiqTech, NISSEN Energiteknik, Smith Innovation. WTA er støttet af Industriens Fond.