Status på behandlingen af ansøgninger om tilskud til skovrejsning - 2017

01-06-2018
Skovtilskud

Status på sagsbehandlingen af ansøgninger om tilskud til skovrejsning fra ansøgningsrunden 2017 fremgår af tabellen nedenfor.

 Antal ansøgninger modtaget i alt
 416 
 Ansøgninger, der har fået tilsagn
 205 
 Ansøgninger, hvor det ikke er afgjort, om de skal have afslag eller tilsagn
 16 
 Ansøgninger, der har fået afslag
 2 
 Ansøgninger, der får afslag, men hvor afslag endnu ikke er udsendt
 160 
 Ansøgninger frafaldet af ansøger
 33 

Alle ansøgninger, hvor det endnu ikke er afgjort, om de skal have afslag eller tilsagn, forventes færdigbehandlet inden udgangen af juni måned i år.

Alle afslag forventes færdigbehandlet og udsendt senest den 15. juni i år.