Skumlegetøj afgiver farlige kemikalier

20-06-2018
Kemikalier Borger

Miljøstyrelsen advarer mod legetøj af typen squishies, der kan skade børns helbred.

En af de 12 squishies Miljøstyrelsen har testet. Foto: MST

OPDATERET 21. JUNI MED SPØRGSMÅL/SVAR

OPDATERET KL 14.20 20.7 MED OPLYSNING OM, AT BRUGTE SQUISHIES KAN SMIDES UD MED HUSHOLDNINGSAFFALDET

Skumfigurer – såkaldte squishies - der er rare at trykke på, kan udgøre en sundhedsrisiko for børn.

Det viser Miljøstyrelsens undersøgelse af 12 typer af squishies, der blev analyseret for afgasning af kemiske stoffer. Samtlige 12 produkter afgav skadelige stoffer i så høje koncentrationer, at det kan medføre en risiko, hvis børn leger med dem i længere tid.

Miljøstyrelsen anbefaler derfor, at man bortskaffer alle squishies i hjemmet og undlader at købe nye squishies. Brugte squishies kan smides ud som husholdningsaffald.

-Ud fra et forsigtighedshensyn finder vi det rigtigst at opfodre forbrugerne til helt at undgå skumlegetøj af typen squishies, indtil der er sikkerhed for, at legetøjet ikke er giftigt, siger kontorchef Magnus Løfstedt fra Miljøstyrelsen.

Undersøgelsen af legetøjet blev sat i gang i marts, fordi squishies ofte lugter kemisk og parfumeret.

LÆS NYHEDEN: Ny legetøjsdille lugter af kemi

De analyserede produkter repræsenterer produkter købt i legetøjsbutikken, danske netbutikker samt netbutikker fra ikke EU lande. Alle de undersøgte produkter er produceret i Kina.

De 12 undersøgte produkter er ulovlige at sælge i Danmark og resten af EU. Legetøjsforhandlere skal øjeblikkeligt fjerne det ulovlig legetøj fra hylderne.

Miljøstyrelsens Kemikalieinspektion vil nu tage de nødvendige skridt til at få fjernet de konkrete produkter fra markedet.

Flere forskellige giftstoffer

Undersøgelsen viser, at alle de undersøgte squishies afgiver høje koncentrationer af stoffet dimethylformamid (DMF), som giver en risiko for leverskade og forbigående irritation af øjne og åndedrætsorganer hos børn. Stoffet kan desuden skade det ufødte barn. 

Alle 12 squishies afgiver høje koncentrationer af to andre slimhindeirriterende stoffer. 

To ud af de 12 squishies afgiver stoffer i niveauer, der udgør en risiko for skade på nervesystemet.  For disse to produkter er der dog kun foretaget målinger en time efter produktet er pakket ud. Det vides derfor ikke hvor hurtigt koncentration falder til niveauer, der ikke er sundhedsskadelige.

Én af de 12 squishies afgiver et kræftfremkaldende stof i koncentrationer, der udgør en risiko, når der måles på produktet kort tid efter udpakning (1 time).  Koncentrationen er faldet efter tre dage, hvorefter der ikke er en risiko.

Spørgsmål/svar om squishies

Skal man være urolig for sit barns helbred, hvis det har leget med squishies?

Milijøstyrelsen vurderer, at sandsynligheden for, at børn får varige mén er meget lav. Det hænger sammen med, at afdampningen af de skadelige stoffer fra produkterne falder over tid. Desuden har kroppen en evne til at udbedre skader, når påvirkningen stopper. Derfor anbefaler vi, at man smider squishy-produkter ud. De kan bortskaffes som almindeligt husholdningsaffald.

Hvor farlige er de stoffer, der er fundet?

Miljøstyrelsen har fundet en risiko for forbigående effekter, som fx øjen- og luftvejsirritation, men også mere alvorlige effekter som leverskader. Desuden kan det skade det ufødte barn, hvis moderen kommer i kontakt med stoffet. Derudover er der i nogle produkter fundet stoffer, der kan give kræft og skade nervesystemet, for at få disse effekter kræves en daglig påvirkning over længere tid. Afgivelsen af de farlige kemiske stoffer er som udgangspunkt størst, når squishien er ny, og bagefter aftager den. 

Hvem har ansvaret for, at der er blevet solgt farlige squishies?

Det er den enkelte virksomhed, der producerer eller importerer legetøjet, der har ansvaret for at sikre, at dereslegetøje ikke udgør en risiko for forbrugeren. Legetøjsbekendtgørelsen foreskriver, at legetøj ikke må indeholde kemikalier, der udgør en risiko for børnenes sundhed.

Er CE-mærket en garanti for, at squishies ikke afgiver giftige kemiske stoffer?

Nej, CE-mærket er ikke en garanti for, at squishies er sikre. CE-mærket betyder, at producenten har taget stilling til, at legetøjet skal følge legetøjsreglerne. Men CE-mærket betyder ikke, at myndighederne har godkendt produktet.

Er alt legetøj farligt?

Nej. Miljøstyrelsen anser fundene i Squishy-legetøj for at være en helt særlig situation. Miljøstyrelsen vurderer ikke, at der er grund til at tro, at der er et generelt problem med legetøj på det danske marked.

Hvad gør Miljøstyrelsen for at beskytte forbrugerne mod farligt legetøj? 

Miljøstyrelsen vil i den kommende tid sætte ekstra fokus på at hjælpe legetøjsbranchen med at undgå legetøj med skadelige stoffer. Der vil bl.a. blive holdt informationsmøde for legetøjsbranchen, hvor der informeres om, hvordan branchen skal stille krav til deres producenter og leverandører.

Miljøstyrelsens Kemikalieinspektion fører løbende kontrol med, at legetøj og andre produkter overholder lovgivningen. Tilsynet føres som stikprøver hos forhandlere, producenter og importører af legetøj. Da legetøj er produkter til børn, så er det et område, som vi generelt har stor fokus på.

Miljøstyrelsen vil i den kommende tid kontrollere legetøj for ftalater og kortkædede klorparaffiner .

Derudover har Miljøstyrelsen siden 2001 haft et forbrugerprogram til undersøgelser af forbrugerprodukter på markedet. Der er lavet 160 kortlægninger af kemiske stoffer i forskellige produktgrupper. Et af de seneste er undersøgelsen af squishies. Se vores rapporter, og Miljøstyrelsens tips til forbrugerne om hverdagskemi. 

Hvorfor advarer MST først nu - Squishies har været på markedet siden efteråret 2017?

Hvert år omkring årsskiftet udvælger Miljøstyrelsen de produkter, som man vil undersøge. Miljøstyrelsen fortalte i februar, at man ville undersøge squishies, fordi der var opstået en mistanke om, at de kunne give allergiske reaktioner. Miljøstyrelsen har nu resultatet af undersøgelsen og har valgt at advare mod squishies med det samme, selvom rapporten om undersøgelsen endnu ikke er færdig. 

Hvad sker der med de butikskæder og webbutikker, der har overtrådt reglerne?

Kemikalieinspektionen vil nu vurdere alle sagerne og også overveje om der i de konkrete tilfælde, kan ske politianmeldelse af virksomhederne.

Fakta om Miljøstyrelsens undersøgelse af squishies

FAKTA BOKSEN ER OPDATERET KL 08.00 21.7 2018 MED RETTELSE AF HVILKE STOFFER, DER BLANDT ANDET ER IDENTIFICERET 

  • En squishy er en lille skumplastfigur, som børn kan samle på og lege med.
  • Miljøstyrelsen har fået testet 12 squishies for såkaldt afgasning af kemiske stoffer.
  • Resultaterne viser, at alle 12 squishies afgasser kemiske stoffer i så høje koncentrationer, at der for nogle stoffer kan være en høj risiko, hvis børn f.eks. sover med squishies eller har mange squishies stående på et børneværelse.
  • Da alle 12 analyserede squishies viser sig at være problematiske, tyder det på, at der er tale om et generelt problem.
  • De identificerede stoffer er bl.a. dimethylformamid, xylener og methylenchlorid.
  • Stofferne er bl.a. skadende for forplantningsevnen, kræftfremkaldende, leverskadende, slimhindeirriterende eller øjenirriterende.
  • Legetøjet er indkøbt i både fysiske legetøjsbutikker, mindre butikker, danske og udenlandske netbutikker. 

 

Yderligere oplysninger

Magnus Løfstedt

Kontorchef
Kemikalier

Henvendelse fra borgere og virksomheder

Borgere og virksomheder som har spørgsmål vedrørende squishies kan henvende sig til Miljøstyrelsens Informationscenter:

Send e-mail på Obfuscated Email eller ring

7254 4466 (mandag-torsdag kl. 9:30 - 16 og fredag kl. 9:30 - 15.)