Referat fra workshop vedr. grundvandskortlægningens data

01-06-2018

24. april 2018 afholdt grundvandskortlægningen workshop vedr. data for repræsentanter fra kommuner og regioner.

Ved årsskiftet blev 29 geografiske datasæt fra grundvandskortlægningen gjort tilgængelige. Datasættene indeholder på nuværende tidspunkt data opsamlet fra grundvandskortlægningsprojekter udført til og med 2015. Der arbejdes fortsat videre på både opsamling og tilgængeliggørelse af grundvandskortlægningens data. For at få relevante input til det videre arbejde, blev der afholdt workshop med repræsentanter fra kommuner og regioner udvalgt af koordinationsgruppen for kortlægning. Workshoppen gav rigtig mange gode input, som vi vil arbejde videre med. Se referat fra mødet.