Positive erfaringer med nyt udstyr til NOx-måling

29-06-2018
Luft

I efteråret 2017 udførte Miljøstyrelsen forsøg med en ny type udstyr, der kan bruges til at afsløre for høje udledninger af NOx-forurening fra lastbiler, da politikontroller har vist, at mange lastbiler har frakoblet røgrenseudstyret. Forsøget har givet gode erfaringer, som kan bruges ved fremtidige målinger af den faktiske NOx-forurening fra lastbiler.

I 2017 blev der testet nyt udstyr til måling af NOx fra lastbiler ved Padborg.
I 2017 blev der testet nyt udstyr til måling af NOx fra lastbiler ved Padborg og Køge.

I november og december 2017 testede Miljøstyrelsen nyt udstyr, der kan bruges til at afsløre for høje udledninger af nitrogenoxider (NOx) fra lastbiler.  I alt 874 lastbiler fik i løbet af to uger målt indholdet af NOx i udstødningen, viser en rapport om projektet, som udkommer i dag. Formålet med forsøget var at se, om målemetoden kan benyttes til at afsløre om nogle lastbiler har et defekt NOx-rensesystem eller måske har snydt og koblet det helt fra.

Målinger ved Padborg og Køge
I forbindelse med projektet blev der gennemført to målekampagner af en uges varighed med målinger af udledninger af NOx fra lastvogne. Målingerne blev foretaget på motorvej E45 i Padborg tæt på den dansk-tyske grænse og ved Køge på afkørsel 32 fra motorvej E20 tæt ved Skandinavisk transportcenter. I løbet af målekampagnerne blev udledningerne fra et stort antal lastbiler målt, og i 874 tilfælde var der god kvalitet i målingen.

I den første målekampagne i Padborg deltog også politiet, og på baggrund af målinger af høj udledning af NOx blev ni lastvogne udvalgt til vejsidekontrol. På to udenlandske lastbiler fandt Politiet udstyr, som benyttes til snyd med SCR-katalysatorerne, og på tre lastvogne virkede SCR-katalysatorerne ikke.

Målingerne er foretaget efter metoden ”remote sensing”. Måleudstyret sender en uskadelig laserstråle på tværs af vejen gennem lastvognenes udstødningsgas. En del af lyset bliver blokeret af NOx i udstødningsgassen og på basis af, hvor meget lys der slipper igennem, bestemmes udledningen af NOx fra den enkelte lastvogn. Målingerne tager få sekunder at gennemføre og giver et øjebliksbillede af indholdet i udstødningsgassen. Udstyret kan derfor bruges til at måle udledninger fra et meget stort antal lastvogne på kort tid.

Det er første gang i Danmark og formentligt i Europa, at denne type målinger er blevet brugt til at udvælge lastvogne til politiets vejsidekontrol..

Du kan læse hele rapporten om forsøgene her.

Der er sendt en orientering til Folketinget om projektet og om Færdselsstyrelsens projekt om mulige kontrolmetoder mv, som kan findes her.  

Fakta

- Målingerne af NOx-udledning er håndteret af virksomheden NeQ og Nationalt Center for Miljø og Energi (DCE). Projektet er iværksat af Miljøstyrelsen.

 - Reglerne om lastbilernes forurening er skærpet over årene, og i dag er det nødvendigt at bruge udstyr, der renser udstødningen for NOx for at overholde kravene. Det kan fx ske med et såkaldt SCR - katalysator, som ved hjælp af en væske neutraliserer NOx-gassen. Dette anlæg kan frakobles ved hjælp af en snydeanordning for at spare udgifter til vedligeholdelse og drift af anlægget.

- Politiets vejsidekontrol af lastbiler i Danmark i 2017 viste, at hver fjerde af de undersøgte lastvogne udtaget til kontrol anvendte ulovligt udstyr, som kan snyde lastvognenes SCR-katalysatorer. Politiet har alene udvalgtde køretøjer, som de på baggrund af tidligere erfaringer vurderer som mistænkelige.