Svært at finde jordforureninger med olie ved hjælp af poreluftmålinger

22-06-2018
Jord

Det er muligt, men prøvetagningstætheden skal være stor. Dette viser en ny undersøgelse af anvendeligheden af metoden.

Undersøgelsen er udført på baggrund af indsamlede data for diesel-/fyringsolieforureninger fra Region Sjælland. Der er foretaget statistiske betragtninger omkring sandsynligheden for at lokalisere en ukendt jordforurening.

Se Anvendelse af poreluftmålinger til påvisning af jordforurening med olie.