Miljøstyrelsen undersøger plastikbolde for ftalater

26-06-2018
Kemikalier

Miljøstyrelsens Kemikalieinspektion har modtaget anmeldelser på seks bolde, som Forbrugerrådet Tænk Kemi har analyseret og fundet for højt indhold af ftalater i.

Miljøstyrelsen er nu gået i gang med at undersøge anmeldelserne på de seks bolde, som Forbrugerrådet Tænk Kemi har anmeldt. Kemikalieinspektionen undersøger sagerne til bunds og indhenter de nødvendige oplysninger til at kunne afgøre sagerne. Herunder skal der foretages en risikovurdering af hver enkelt bold for at undersøge om, ftalatindholdet er så højt, at boldene udgør en risiko.

Hvis det viser sig, at en eller flere af boldene er ulovlige, vil Kemikalieinspektionen tage skridt til, at disse fjernes fra markedet, og hvis de viser sig at udgøre en risiko, vil forbrugeren også blive advaret herom.

Kemikalieinspektionen er selv i gang med en kontrolkampagne netop nu, hvor legetøj kontrolleres for indhold af ftalater. I denne kampagne testes også bolde. Produkterne udtages i øjeblikket fra forskellige butikker i detailleddet samt fra netbutikker. Herefter sendes produkterne til kemisk analyse. Det ventes, at denne kontrolkampagne er afsluttet inden udgangen af 2018.

For at undgå nye tilfælde med ulovligt legetøj vil myndighederne i samarbejde med brancheforeningen for legetøj i den kommende tid sætte ekstra fokus på at hjælpe legetøjsbranchen med viden om, hvordan de skal stille krav til deres producenter og leverandører for at undgå legetøj med skadelige stoffer. Bl.a. afholder Miljøstyrelsen, Miljø- og fødevareministeriet, Sikkerhedsstyrelsen og Legebranchen en større informationsdag for alle relevante i branchen, der sælger og importerer legetøj. Informationsdagen afholdes til efteråret.

Det er importører og forhandlere af legetøj, som for eksempel legetøjsbutikker og webshops, der har ansvaret for, at legetøjet overholder lovgivningen, herunder at legetøjet ikke udgør en sundhedsrisiko.

Læs nyhed fra Forbrugerrådet Tænk Kemi

For yderligere oplysninger kontakt venligst: Pressemedarbejder Dorte Kofoed på: 93564103. 

Fakta:

-Der er primært fundet to ftalater, diisobutyl ftalat (DIBP) og di(2-ethylhexyl) ftalat (DEHP). Begge er klassificeret reproduktionsskadelige kategori 1B; ”Kan skade forplantningsevnen. Kan skade det ufødte barn” (H360FD) i henhold til klassificerings- og mærkningsforordningen (CLP), og begge er hormonforstyrrende.

-Begge ftalater er forbudte at anvende i legetøj, DEHP med en grænse på 0,1 % og DIBP med en grænse på 0,3 %. Herudover er begge ftalater omfattet af det forslag som Danmark har udarbejdet i samarbejde med det Europæiske Kemikalieagentur, som forslår et forbud mod i alt fire hormonforstyrrende ftalater i forbrugerprodukter, der anvendes indendørs, eller som man som forbruger har direkte kontakt med. Forslaget forventes at komme til afstemning blandt EU’s medlemslande i juli.