Miljøstyrelsen foreslår OK til vildsvinehegn

22-06-2018
Natur

Et vildsvinehegn langs den dansk-tyske grænse er et skridt nærmere.

Miljøstyrelsen sender nu et udkast til en tilladelse til vildsvinehegnet i høring indtil den 18. juli.

Læs høringsmaterialet her

Hegnet bliver 70 kilometer langt, 1,5 meter højt og graves en halv meter ned i jorden.

Det fremgår af ansøgningen og vilkårene i afgørelsen, at linjeføringen er udformet, så der tages hensyn til landskabet og naturen herunder Natura 2000-områder.

Der skal desuden være en række åbninger i hegnet blandt andet ved veje, og for hver 50-100 meter vil der skulle være små passager på 20 gange 20 centimeter, så mindre dyr kan passere.

Regeringen har besluttet, at der skal etableres et vildsvinehegn som led i bekæmpelsen af afrikansk svinepest.

Læs Miljø- og Fødevareministeriets pressemeddelelse fra 4. juni 2018.

Naturstyrelsen er ansvarlig for etableringen af hegnet og har udarbejdet en ansøgning om etablering af hegnet. Miljøstyrelsen skal give tilladelse til etablering af hegnet efter den særlige vildsvinehegnslov.