Kortere sagsbehandlingstider for husdyr

18-06-2018
Landbrug

Sagsbehandlingstiden for husdyrgodkendelser er forkortet endnu engang. Det viser den nye husdyrstatistik fra Miljøstyrelsen

Sagsbehandlingstiderne for husdyr er faldet i de seneste år.

Miljøstyrelsens nye statistik for 2017 viser, at den gennemsnitlige sagsbehandlingstid er 2,9 mdr. for små husdyrbrug, 4,1 måned for mellemstore husdyrbrug og, 4,4 måned for store husdyrbrug. Sagsbehandlings-tiden er over de sidste årerække reduceret. I 2013 var den gennemsnitlige sagsbehandlingstid 7,9 måneder.

Den 1. august 2017 trådte en ny husdyrregulering i kraft, hvorefter emissionerne opgøres ud fra produktionsarealets størrelse, fremfor antallet af dyr i staldene. Dette har medført at indsendelsen af en del ansøgninger er blevet fremrykket, op til ikrafttrædelsen af de nye regler. Det kan betyde, at sagsbehandlingstiden stiger i 2018.

Der er indtil nu afgjort 20 sager efter de nye regler, alle sager vedrørende små og mellemstore husdyrbrug. Her var den gennemsnitlige sagsbehandlingstid 1,5 måned.

Miljøstyrelsen understøtter sagsbehandling ved fokus på brugervenlighed i sagsbehandlingssystemet husdyrgodkendelse.dk og løbende vejledning af kommuner og landbrugskonsulenter via helpdesk mm. I 2018 planlægges blandt andet en ny vejlednings-”turne” rundt i landet, hvor de nye husdyrbrugregler præsenteres og drøftes med kommuner og landbrugskonsulenter.

Læs miljø- og fødevareministerens pressemeddelelse

Læs statistikken for 2017

Læs notat om opgørelse af sagsbehandlingstid for husdyrsager i 2017