International organisation skal nærstudere fredninger

22-06-2018
Natur Friluftsliv

Miljøstyrelsen har besluttet, at den danske IUCN nationalkomité skal inddele de danske fredninger efter internationale standarder.

Det bliver den danske nationalkomité under den internationale naturorganisation, IUCN (International Union for Conservation of Nature), der skal gennemgå de danske fredninger og relatere dem til de syv fredningskategorier, som IUCN har defineret.

Miljøstyrelsen valgte IUCN nationalkomitéen efter, at IUCN og to danske konsulentfirmaer havde haft lejlighed til at byde på opgaven.

-Det er ikke enkelt at sortere de danske fredninger efter det internationale system. Der er for eksempel stor forskel på, hvad man forstår ved en nationalpark internationalt og i Danmark. Men vi har valgt de bedste eksperter, så opgaven er i gode hænder, siger kontorchef Lisbet Ølgaard fra Miljøstyrelsen.

Opgaven med at gennemtrawle de danske fredninger blev besluttet, efter at flere medier i efteråret satte spørgsmålstegn ved, om de danske fredninger var indberettet korrekt i forhold til de kategorier af beskyttede områder, som er defineret af IUCN.

Læs mere om fredninger

Den nye systematiske oversigt over de danske fredede områder og deres indpasning i IUCN-kategorierne, forventes klar i september 2018.

Ingen store sten og gamle træer

IUCN’s eksperter skal for hver fredning afgøre, hvilken kategori den tilhører, eller om den eventuelt falder uden for definitionerne.

IUCN kommer til at inddele de danske fredninger i syv kategorier: Strict nature reserve, Wilderness area, National park, Natural monuments, Habitat/species management area, Protected landscape/seascape, Protected area with sustainable use of natural resources.

IUCN vil bruge uafhængige eksperter tilknyttet IUCN’s ekspertkommission World Commission on Protected Areas til at forestå selve gennemgangen af fredningerne. Desuden vil IUCNs internationale organisation blive inddraget i arbejdet.

IUCN skal i alt sortere 1.718 fredninger, da opgaven generelt ikke omfatter fredninger af enkelttræer, store sten, byparker og lignende. Desuden er gamle fredninger, der er erstattet af nye, fjernet fra listen.

Miljøstyrelsen har oplyst til Det Europæiske Miljøagentur, at inddelingen af de danske fredninger er under revision.