Høring - Bekendtgørelse om udpegning af drikkevandsressourcer

28-06-2018

I dag torsdag d. 28. juni 2018 igangsættes høring af bekendtgørelse om udpegning af drikkevandsressourcer.

Høringen løber fra den 28. juni til 17. september 2018. Bekendtgørelsen, der sendes i høring, er opdateret med de nyeste områdeafgrænsninger. De kommuner, der er foretaget ændringer i, fremgår af listen over berørte kommuner på høringsportalen. Her kan øvrigt høringsmateriale også findes. Områdeafgrænsninger i høring fremgår desuden af grundvandskortlægningens MiljøGIS. Den kommende bekendtgørelse vil følge op på bekendtgørelse nr. 209 af 12. marts 2018.

Som noget nyt i denne bekendtgørelse udpeger Miljø- og Fødevareministeren boringsnære beskyttelsesområder (BNBO) til almene vandforsyningsboringer.