Forstærkning på vej til affaldssager

06-06-2018
Affald

Nye initiativer skal sætte fart i behandlingen af sager om import og eksport af affald.

Virksomheder, der ønsker at importere eller eksportere affald, venter for tiden længere end normalt på at få behandlet deres sager. Det har flere medier fortalt i de senere dage.

For at få sagsbehandlingstiderne bragt ned, har Miljøstyrelsen iværksat en række initiativer. Det drejer sig om:

-Styrelsen afprøver med virkning primo juni et såkaldt fasttrack-spor, hvor ukomplicerede sager med kendte affaldstyper behandles særligt hurtigt.

-Styrelsen er ved at indgå aftaler med eksterne konsulenter om  assistance til sagsbehandlingen.

-Styrelsen er ved at afklare, om der i andre dele af ministeriet er medarbejdere med de rette kompetencer, som Miljøstyrelsen kan låne.  

Miljøstyrelsens målsætning er, at sagsbehandlingstiden generelt på import/eksport af affald er normaliseret inden udgangen af 2018.

Den primære årsag til de længere sagsbehandlingstider er udflytningen af Miljøstyrelsen til Odense. Sagsbehandlingstiderne var dog allerede forlængede inden udflytningen.