Fornyelse i GUDP-bestyrelsen

26-06-2018
GUDP

Grønt Udviklings- og Demonstrationsprogram, GUDP, har fået fire nye medlemmer i bestyrelsen. Henrik Høegh bliver ny næstformand, og Mikael Thinghuus fortsætter som formand.

Markante profiler fra det danske erhvervsliv skal fremover være en del af bestyrelsen for Grønt Udviklings- og Demonstrationsprogram (GUDP).

Ny næstformand bliver Henrik Høegh, tidligere fødevareminister og viceborgmester i Lolland Kommune. Herudover indtræder Jan Dalsgaard Johannesen, bæredygtighedsdirektør i Arla Foods, Mette Skøt, udviklingsdirektør i Vækstfonden samt Irene Asta Wiborg, afdelingsleder i SEGES som nye medlemmer i GUDP-bestyrelsen.

GUDP-bestyrelsen investerer i ambitiøs og forretningsorienteret nytænkning i det danske fødevareerhverv. Derfor er der ved udpegningen af bestyrelsen lagt vægt på, at bestyrelsen fortsat har de fornødne kompetencer på GUDP's område, som dækker fødevare-, jordbrugs-, fiskeri- og akvakulturområdet.

Christian Heslet Jørgensen, landmand og ejer af Arnakkegaard, Morten Würtz Christensen, director i Dupont Nutrition & Health, Charlotte Thy, bæredygtighedschef i Danish Crown er genudpeget som medlemmer af GUDP bestyrelsen sammen med formand Mikael Thinghuus, CEO Royal Greenland.

Den nye GUDP bestyrelse er således godt rustet til at opfylde GUDP's mission og prioritere de projekter, der har det største potentiale for at løfte vækst, produktivitet og bæredygtighed.

Ifølge loven om GUDP udpeges bestyrelsens medlemmer for en 4-årig periode med mulighed for forlængelse.

 GUDP-bestyrelsen uddeler årligt ca. 180 mio. kroner til grønne bæredygtige projekter i den danske fødevaresektor.

Yderligere oplysninger:

Søren Bukh Svenningsen, Kontorchef i Miljøstyrelsen –