Fornyelse i GUDP-bestyrelsen

26-06-2018
GUDP

Grønt Udviklings- og Demonstrationsprogram, GUDP, har fået fire nye medlemmer i bestyrelsen. Henrik Høegh bliver ny næstformand, og Mikael Thinghuus fortsætter som formand.

Markante profiler fra det danske erhvervsliv skal fremover være en del af bestyrelsen for Grønt Udviklings- og Demonstrationsprogram (GUDP).

Ny næstformand bliver Henrik Høegh, tidligere fødevareminister og viceborgmester i Lolland Kommune. Herudover indtræder Jan Dalsgaard Johannesen, bæredygtighedsdirektør i Arla Foods, Mette Skøt, udviklingsdirektør i Vækstfonden samt Irene Asta Wiborg, afdelingsleder i SEGES som nye medlemmer i GUDP-bestyrelsen.

GUDP-bestyrelsen investerer i ambitiøs og forretningsorienteret nytænkning i det danske fødevareerhverv. Derfor er der ved udpegningen af bestyrelsen lagt vægt på, at bestyrelsen fortsat har de fornødne kompetencer på GUDP's område, som dækker fødevare-, jordbrugs-, fiskeri- og akvakulturområdet.

Christian Heslet Jørgensen, landmand og ejer af Arnakkegaard, Morten Würtz Christensen, director i Dupont Nutrition & Health, Charlotte Thy, bæredygtighedschef i Danish Crown er genudpeget som medlemmer af GUDP bestyrelsen sammen med formand Mikael Thinghuus, CEO Royal Greenland.

Den nye GUDP bestyrelse er således godt rustet til at opfylde GUDP's mission og prioritere de projekter, der har det største potentiale for at løfte vækst, produktivitet og bæredygtighed.

Ifølge loven om GUDP udpeges bestyrelsens medlemmer for en 4-årig periode med mulighed for forlængelse.

 GUDP-bestyrelsen uddeler årligt ca. 180 mio. kroner til grønne bæredygtige projekter i den danske fødevaresektor.

Yderligere oplysninger:

Søren Bukh Svenningsen, Kontorchef i Miljøstyrelsen –

 

Fakta

GUDP er et program under Miljø- og Fødevareministeriet, der søger at skabe større grøn bæredygtighed i den danske fødevaresektor ved at løse nogle af de klima- og miljømæssige problemer, samfundet står overfor. Samtidig skal fødevaresektoren fortsat skabe vækst og sikre arbejdspladser i Danmark. To gange årligt yder GUDP tilskud til projekter, der sikrer forretningsorienteret grøn omstilling i Danmark. Derudover annonceres særlige indsatser til fx økologi i særskilte ansøgningsrunder.

Alle GUDP-projekter skal bidrage til grøn omstilling ved at understøtte både miljømæssig og økonomisk bæredygtighed. På den måde kan GUDP understøtte, at markedskræfterne arbejder for at løse samfundsmæssige udfordringer.

Programmet blev oprettet i 2010 og har siden støttet over 400 projekter med 1.8 mia. kroner.

På gudp.dk kan du læse mere om programmet og de projekter, som er sat i gang.