Den længe ventede revision af spildevandsvejledningen er nu klar

15-06-2018
Vand i hverdagen

Den nye spildevandsvejledning er en omfattende revision af den gamle vejledning fra 1999, som var forældet på flere områder, bl.a. i forhold til kommunernes spildevandplaner, registrering af oplysninger i BBR, klimatilpasning bundfældningstanke og den fællesoffentlige spildevandsdatabase PULS. Den nye vejledning er desuden opdateret i forhold til nyeste rets- og nævnspraksis.

Vejledningen beskriver med udgangspunkt i spildevandsbekendtgørelsen og kapitel 3 og 4 i miljøbeskyttelsesloven den samlede regulering og den gældende praksis på spildevandsområdet.

Vejledningen henvender sig først og fremmest til kommunerne, men også andre interessenter, organisationer, rådgivere, borgere mv. vil kunne have interesse for dens indhold.

Læs vejledningen her