Danske ulvehvalpe udvandrer til Tyskland

01-06-2018
Natur

Tre ud af de otte ulvehvalpe, som i foråret 2017 blev født af Ulfborg parret syd for Holstebro, er nu vandret til Tyskland. Én hunulv er fundet død efter at være påkørt, og en han- og en hunulv, er identificeret på baggrund af DNA-spor fra spytprøver taget på byttedyr.

Takket være det centraleuropæiske ulvesamarbejde (CEwolf), som er en integreret del af Miljøstyrelsens overvågning af ulven, har det været muligt at fastslå de tre ulves identitet og oprindelse ved at matche deres DNA-profiler med det centraleuropæiske ulveregister. Fundene af de danskfødte ulvehvalpe i Tyskland viser, at det er nyttigt med internationalt samarbejde, når det gælder overvågning af dyr som ulve der bevæger sig over store afstande.

De tre danskfødte ulvehvalpe er alle blevet fundet i Slesvig-Holsten indenfor den seneste måned. Hunulven med kodenavnet GW931f blev den 12. maj fundet påkørt og dræbt af en bil nordvest for Hamborg. Hanulven med kodenavnet GW932m og hunulven med kodenavnet GW930f er blevet identificeret på baggrund af DNA-spor fra nedlagte får. Hanulven GW932m kendes fra to tilfælde 6. maj og 11. maj henholdsvis nord for Kielerkanalen, og tæt ved hvor GW931f blev påkørt nordvest for Hamborg, mens hunulven GW930f er fundet i en prøve 13. maj i Ditmarsken.

Aarhus Universitet og Naturhistorisk Museum Aarhus, som overvåger ulven i Danmark for Miljøstyrelsen oplyser, at ulvehvalpe normalt forlader føde-territoriet i en alder af 10-22 måneder, og det er derfor ikke overraskende, at den første dokumenterede udvandring fandt sted fra den 15. februar 2018, hvor mindst tre ulve, der i en minimumsafstand på 35 km fra Ulfborg-koblets kerneområde bevægede sig rundt nord for Klosterhede Plantage og syd for Limfjorden. I tiden efter er de vestjyske ulvehvalpe ved flere lejligheder truffet i områder væk fra Ulfborg-koblets territorium, og nu er minimum tre hvalpe så udvandret til Tyskland.

I lige linje over land svarer udvandringen til en afstand på 230-300 km fra deres danske fødested til de tyske fundsteder.

Den 28. maj kunne Miljøstyrelsen fortælle, at en ulv havde nedlagt lam syd for Esbjerg. Miljøstyrelsen skrev, at der grund til at tro, at der enten er tale om en ny ulv i Danmark eller tale om en af hvalpene fra Ulfborgkoblet syd for Holstebro. Efterfølgende analyser af DNA-materialet har nu identificeret ulven til at være en hanhvalp fra Ulfborgkoblet med kodenavnet GW924m. Hvorvidt denne ulv stadig er i Danmark eller ligesom de tre andre, også er løbet videre til Tyskland vides ikke.
 undefined

Kortet viser oprindelse- og fundsteder for de tre danskfødte ulvehvalpe. Den stiplede linje angiver hanulvens formodede indvandringsvej til Tyskland fra Danmark. De tre hvalpe kan have udvandret sammen, omend det ikke kan siges med sikkerhed. Kortet er udarbejdet af Aarhus Universitet og Naturhistorisk Museum Aarhus.