Bremsen i for dispensationer til skrotpræmier

26-06-2018
Industri Affald

Nye strammere regler forventes at medføre et fald i antallet af dispensationsansøgninger om skrotningsgodtgørelse.

Foto: Colourbox

Fremover bliver det sværere for at få dispensation til skrotningsgodtgørelse, også kaldet skrotningspræmie, hvis man ikke står som ejer og har indregistreret bilen.

Ændrede regler på området betyder, at man kun i ”helt særlige tilfælde” kan få dispensation fra reglen om, at skrotpræmien er forbeholdt den, der sidst indregistrerede bilen.

Miljøstyrelsen modtager årligt cirka 5.000 dispensationsansøgninger fra primært autoophuggere og bilforhandlere, der ønsker skrotningsgodtgørelse, men hvor de ikke har indregistreret bilen. Det tal forventes nu at falde.

Hvis istandsættelsen bliver for dyr

Bilforhandlere vil med de nye regler ikke længere kunne få dispensation, hvis de har købt en brugt bil med henblik på istandsættelse, men det efterfølgende viser sig, at standen er for dårlig, og bilen i stedet ønskes skrottet med udbetaling af tilhørende skrotningsgodtgørelse.

Bilejerne kan som altid, hvis de er senest registrerede ejer, aflevere det udtjente køretøj til en miljøgodkendt autoophugger og få udbetalt skrotningsgodtgørelse.                                                                                                                                                                                                                                                                          De nye regler forventes at medføre, at der kommer væsentligt færre dispensationsansøgninger og dermed også kortere sagsbehandlingstid for ansøgninger om dispensation. 

Der vil efter sommerferien blive udgivet en uddybende vejledning til bekendtgørelsen.

Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. juli 2018 og kan findes her