Baggrundsniveau'er af kulbrinter i inde- og udeluft i Danmark er undersøgt

22-06-2018
Jord

I en ny undersøgelse er niveauerne blevet fastlagt til brug for vurdering af indeklimasager i forbindelse med jord- og grundvandsforureninger med olieprodukter. Luftprøverne er opsamlet med passive prøveopsamlere (Dräger ORSA-rør), som typisk anvendes i sådanne sager.

Der er udført målinger for udvalgte enkeltstoffer, C9/C10-aromater og total-kulbrinter. Ud over at fastlægge baggrundsniveau'et er effekten af indendørs tobaksrygning, anvendelse af brændeovn, nærhed til traffik og andre sammenhænge blevet belyst.

Se rapporten Hydrocarbon background levels in Denmark - outdoor and indoor air.