Ålegræsset blomstrer

28-06-2018
Natur NOVANA
Ålegræs ved Venø Sund i Limfjorden. De mørke partier i vandet på billedet er blomstrende ålegræs. Foto: MST

Ålegræsset blomstrer for tiden langs de danske kyster.

Ålegræsset vokser ofte på lavt vand helt tæt på kysten, og her kan man for tiden se det blomstrende ålegræs, som har en mørkere farve end det øvrige ålegræs. Blomsterne er ganske små og svære at se, selv hvis man plukker en ålegræsplante.

Miljøstyrelsens overvåger ålegræssets udbredelse. Ålegræs og tangs udbredelse er øget i løbet af de seneste 10 år. Det fremgår af den seneste NOVANA rapport for 2016, der er baseret på Miljøstyrelsens overvågning. Se rapporten her

Nærbillede af ålegræssets blomster. Foto: Miljøstyrelsen.Nærbillede af ålegræssets blomster. Foto: Miljøstyrelsen. 

Ålegræsset er blandt andet vigtigt for naturen, fordi planterne kan binde store mængder næringsstoffer, og fordi områder med ålegræs er gyde og opvækstområde for fisk.

Læs mere om ålegræs 

Ålegræssets frø er gemt i fortykkede skud, og hele planten dør efter blomstringen.

Blomstringen gør ålegræsset i stand til at sprede sig over afstande, fordi frøene spreder sig med vandstrømmene. Ålegræs kan også sprede sig ved hjælp af sideskud.

Fakta: Ålegræssets blomstring

Ålegræssets frø er gemt i fortykkede skud, og hele planten dør efter blomstringen.

Blomstringen gør ålegræsset i stand til at sprede sig over afstande, fordi frøene spreder sig med vandstrømmene. Ålegræs kan også sprede sig ved hjælp af sideskud.

LÆS NYHEDEN: Ålegræs breder sig til nye dybder